JSME Tohoku Branch 50th (2014) Board members

Post Name Work place
Branch Chief Kazuhiro Kosuge Tohoku Univ.
Vice Branch Chief Kenichi Funazaki Iwate Univ.
General Manager Taku Ohara Tohoku Univ.
Manager in charge of accounting Kazuhiko Sato Tohoku Univ.
Manager in charge of Students' Association Takayuki Takahashi Fukushima Univ.
Fumio Takeo Hachinohe National College of Technology
Chief for members Mikio Muraoka Akita Univ.
Manager in charge of projects Takahito Ono Tohoku Univ.
Shinichi Moritani Japan Aerospace Exploration Agency
Manager in charge of awards Koshi Adachi Tohoku Univ.
Manager in charge of branch projects Norifumi Ono Tohoku Gakuin Univ.
Tetsu Tanaka Tohoku Univ.
Auditor Yuuichi Sato Tohoku-Electric Power Co., Inc.
Satoshi Murata Tohoku Univ.

JSME Tohoku Branch 92th (2014) Commercial Board members

Name Work place
Hisahiko Aoki Soma Kyodo Power company,Ltd.
Keisuke Asai Tohoku Univ.
Koshi Adachi Tohoku Univ.
Nobuyuki Ishikawa Sendai National College of Technology
Kazuyuki Ueno Iwate Univ.
Norihumi Ono Tohoku Gakuin Univ.
Takahito Ono Tohoku Univ.
Taku Ohara Tohoku Univ.
Kametani Yuusuke Ishinomaki Senshu Univ.
Satoru Kizawa Akita National College of Technology
Yongbo Wu Akita Prefectual Univ.
Kazuhiro Kosuge Tohoku Univ.
Hiroyuki Saito Hirosaki Univ.
Takehiko Sato Tohoku Univ.
Manabu Sato Hachinohe Institute of Technology
Kaoru Sawase Ichinose National College of Technology
Kunio Shimada Fukushima Univ.
Seiji Shimizu Nihon Univ.
Yoshitaka Takahashi Iwaki Meisei Univ.
Fumio Takeo Hachinohe Institute of Technology
Tetsu Tanaka Tohoku Univ.
Yasuo Terada Fukushima National College of Technology
Hiroshi Fujiyama Tohoku-Electric Power Co., Inc.
Hitoshi Doki Akita Univ.
Hiroshi Nanjo National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Yasunari Mimura Turuoka National College of Technology
Satoshi Murata Tohoku Univ.
Shinichi Moriya Japan Aerospace Exploration Agency
Tuguaki Yamaura Tohoku-Electric Power Co., Inc.
Rinoshika Akira Yamagata Univ.

JSME Tohoku Branch 92th (2014) Representative members

Name Work Place
Shigeru Obayashi Tohoku Univ.
Takuo Onodera Japan Aerospace Exploration Agency
Mitsutoshi Kuroda Yamagata Univ.
Hiroshi Sakuma Tohoku Electric Power Engineering & Construction Co.,Inc
Yuichi Sato Tohoku-Electric Power Co., Inc.
Keisuke Sawada Tohoku Univ.
Takayuki Takahashi Fukushima Univ.
Makoto Fukuda Hirosaki Univ.
Yu Fukunishi Tohoku Univ.
Kenichi Funazaki Iwate Univ.
Mikio Muraoka Akita Univ.

JSME Tohoku Branch 92th (2014) Representative members of Divisions

Name Work Place
Shigeru Obayashi Tohoku Univ.
Tsunemoto Kuriyagawa Tohoku Univ.
Kazuhiro Kosuge Tohoku Univ.
Yu Fukunishi Tohoku Univ.
Akira Hoshi Tohoku Gakuin Univ.

[Home]